Изберете страница

Социалните центрове са преди всичко общностни пространства. Те са сгради, които се използват за различни дейности, свързани помежду си от некомерсиалния си характер.

За нас социален център означава автономно пространство, което може да предложи ресурси и услуги за изграждане на един по-добър свят. В него можем да се социализираме и да започнем различни проекти, възпитаващи общочовешки ценности на сътрудничество и взаимопомощ, така че да си върнем контрола върху онези аспекти от нашия живот, които стимулират взаимопомощта, кооперирането и направи-си-сам изобретателността. Казано съвсем накратко, да създадем „нашето място“.

Те могат да бъдат организационни центрове за локални дейности или да предлагат спомагателни мрежи за малцинствени и маргинализирани от голяма част от обществото групи. Често разполагат с база за инициативи като самоорганизирани кафенета, свободни магазини, обществени компютърни лаборатории, правни колективи и безплатни уроци и семинари на различни теми. Услугите се определят едновременно от нуждите на колектива, основал социалния център, и уменията, които участниците могат да предложат.

Защо се нуждаем от автономни социални центрове?

Съвременното общество е изградено от атомизирани и отчуждени индивиди, които се чувстват все по-безсилни във вземането на решения под натиска на ежедневната работа, сметки и междуличностни противоречия.

Моментите, когато се събираме заедно, организирайки се на равни начала, са безценни преживявания за тези от нас, които мечтаят да живеят в по-свободен и справедлив свят, в който не е нужно да се допитваме и разчитаме на властите или на когото и да е отгоре за каквото и да е.

Социалните центрове са едновременно еволюционни и революционни стъпки в изграждането на едно ново общество. Това са свободните пространства, в които можем да експериментираме с хоризонтални и преки форми на организация и да работим в колективи, където всеки се чувства равнопоставен и овластен да участва в процесите по вземане на решения.

Социалните центрове ни осигуряват физическото пространство, където да се срещаме, да създаваме общности и да реализираме проекти, услуги и ресурси, чрез които можем да повишим качеството на нашия живот – евтина и добра храна, достъпен бар, свободни прожекции и тематични вечери, обмяна на мнения и умения, достъп до полезна литература, солидарна икономика и много други.

Още повече когато всички тези неща могат да работят като видими, общодостъпни пространства, откъдето можем да споделяме нашите идеи и начини на правене на нещата с всички хора в нашия квартал или град. Отварянето и поддържането на социален център открива безкрайни възможности за култивиране чувството на общност, което толкова много ни липсва.

Дали да се включа?

Ако искаш да се включиш във вече съществуващ социален център или да намериш свободомислещи хора, с които да отвориш нов социален център в твоя квартал или град, ще ти помогнем с няколко въпроса:

 • Смяташ ли нещата, които изброихме по-горе за достатъчно важни и смислени, за да вложиш своята енергия и свободно време в нещо подобно?
 • Нуждае ли се мястото, където живееш, от подобен проект?
 • Могат ли хората, които живеят на подобно място, да подкрепят и издържат подобен проект?

Нека имаме предвид, че подобни проекти изискват много труд и отдаденост от немалък брой хора – не можеш да създадеш и поддържаш в дългосрочен план подобен проект сам-самичък и с помощта на своя колектив от петима приятели.

 • Смяташ ли, че ще има достатъчно хора, които ще се включат активно в социалния център?
 • Има ли достатъчно подходящи групи от хора, които могат да използват социалния център за своите дейности?
 • Имало ли е групи и хора, които в миналото са се занимавали с подобни проекти на мястото, където живееш?
 • Какво се е случило с тях и смяташ ли, че отварянето на нов социален център би просъществувало и би било ползотворно за теб и хората в твоята общност?

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
  Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
  Become a patron at Patreon!