Изберете страница

FOR ENGLISH SCROLL DOWN
ЗАГЛАВИЕ: Уъркшоп „Пишете извън рамката“
ОПИСАНИЕ:

Историите са част от нашия живот, ние се учим с тях, разширяваме въображението си. Ние се идентифицираме с техните невероятни и интересни герои и виждаме себе си в техните борби и победи. Hали?

Е, това може да е вярно, ако не сте част от общността LGTBIQ + общността, жените, дебелите, чернокожите или от всяка друга потисната група.

Този уъркшоп е съсредоточен върху това как представителството ни влияе и как разнообразието е важно в литературата. Ще направим писмени упражнения, които да стимулират нашето въображение и да отворят дискусията за разнообразието и включването в литературата.

Ако искате да пишете или просто се интересувате от тази тема, ние ви чакаме във Фабрика Автономия. 30 март от 19.00 часа.

Събитието ще бъде на английски език, с помощ и превод на български език!


TITLE: Write out of the box!

DESCRIPTION:

Stories are part of our lives, we learn with them, we expand our imagination. We identify with their amazing and interesting characters and see ourselves in their struggles and victories. Don’t we?

Well, this might be true if you are not part of the LGTBIQ+ community, a woman, fat, black or from any other oppressed group.

This workshop is centered in how representation affects us and how diversity is important in literature. We will make writing exercises to stimulate our imagination and open the discussion about diversity and inclusion in literature.

If you like writing or you just are interested in this topic we wait for you in Fabrika Autonomia. 30th March at 19.00.

The event will be in english with help and translation in Bulgarian!

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!