Изберете страница

Master suppression techniques или микроагресии в общуването са стратегии за социална манипулация, използвани съзнателно или не, с цел да поддържат властови дисбаланс в отношенията.

Събота (19.01.2019) от 17:30 във Фабрика Автономия

Властта съществува във всяка социална интеракция от какъвто и характер да е тя. Случва се обаче властовото неравенство в разговорите да е знак за структурна дискриминация и социално неравенство. А много често тези техники се използват от хора с повече придобита власт/привилегии върху такива с по-малко такива. В тази работилница ще се запознаем с петте документирани микроагресии – игнориране, осмиване, задържане на информация, осъждане на личния избор, вменяване на вина и срам.

Ще обърнем внимание на контрастратегиите срещу всяка една от тях, предлагайки конкретни примери за подходяща реакция, запазвайки спокойствие и изисквайки уважение в конфликтната ситуация.

Ще използваме примери от личния живот на участниците, за да помислим върху начини за изграждане на алтернативен социален климат, който не се гради върху опресивни отношения.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!