Изберете страница

Веган фестивал на солидарността – Фабрика Автономия, 08-10.12.2017 г.

Международният ден на правата на животнитe, в това число и хората, е повод за провеждането на първия български Веган фестивал на солидарността. Целта на тридневното некомерсиално събитие, което ще се проведе от 8 до 10 декември, е да привлече вниманието към комплекса от взаимосвързани еко-социални каузи, мотивиращи вегани и веган съюзници за осъществяването и поддържането на широк кръг от инициативи.

По време фестивала ще бъдат представени: приюти за животни, солидарни кухни за споделяне на веган храна с хора в неравностойно положение, кампании за озеленяване, солидарно земеделие, безплатни пазари, кулинарни, козметични и здравни работилници, форуми, блогове, изкуство и литература за етично производство и потребление, за борба срещу неравенствата, срещу всякакъв вид господство, срещу разхищението на храна, срещу експлоатацията на природни ресурси и на други живи същества, за емпатия, мир и ненасилие и т.н.

Включването на участници от други страни ще даде възможност за ценен обмен на опит, както и за развитието на международната активистка мрежа от хора, за които веганството е израз не на стремеж за налагане на определен светоглед, а средство за съзнателно и отговорно постигане на еко-социална справедливост в местен и глобален мащаб.

Веган фестивал на солидарността е изцяло независимо и самоорганизирано събитие от активисти на инициативите “Храна, не война – София”, Кампании и активизъм за
животните в индустрията (КАЖИ), Vegan Holistic, Българско вегетарианско общество, Act!on Food, Зеленият отбор, Фабрика Автономия и др.

Пълната програма на фестивала – вижте тук.

веган

веган


Vegan Festival of Solidarity – Fabrika Avtonomia, 08th-10th of December 2017

The first Vegan Festival of Solidarity in Bulgaria will mark the occasion of this year’s International Animal (Including Human) Rights Day. The three-day non-profit event will take place on 8-10 December 2017 with the aim of raising public awareness of the complexity of eco-social causes underlying a wide range of vegan and vegan-ally initiatives.

Animal shelters; solidarity kitchens sharing vegan food with the disadvantaged; forest-growing and gardening initiatives; solidarity agriculture, gift exchanges; culinary, cosmetic and fitness workshops, platforms, blogs; art and literature on ethical production and consumption, fight against inequality and domination of all kinds, against food waste, against exploitation of natural resources and other living creatures, for empathy, peace and non-violence and so on will presented at the festival.

The involvement of a number of foreign participants will allow for a valuable exchange of experience, as well as for the expansion of the international network of people who do not consider veganism to be a matter of pressing a particular worldview on others but rather a means of conscious and responsible accomplishment of eco-social justice on both local and global scale.

Vegan Festival of Solidarity is a non-profit event self-organised by activists of the following initiatives: Food Not Bombs – Sofia; Campaigns and Activism for Animals in Industry, Vegan Holistic, Bulgarian Vegetarian Society, Act!on Food, The Green Team, Fabrika Avtonomia and still others.

The complete program for the event can be found here.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!