Изберете страница

Свободен софтуер (free software) е онзи софтуер, който може да бъде използван, споделян, изучаван, променян и доразвиван от всеки.

Това позволява на хората в обществото да съдействат помежду си и да са независими от монопола и интересите на компании и мега корпорации като Microsoft, Apple и Google, както и от правителствата, с които тези компании са тясно обързани.

GNU/Linux е операционна система (често наричана Linux), която служи за преминаване към свободен софтуер.  Тя има различни версии и вариации – ще изясним каква е разликата между тях и как се ползват.

Събитията ще са насочени към нетехническа публика и ще са смесица от дискусии, уроци и уъркшопи.  Ще говорим за това какво е свободен софтуер, какво е open-source, малко за историята на движението за свободен софтуер, за рискове на несвободния софтуер, както и други тясно сързани теми като: неприкосновенност на личните данни, сигурност, анонимност, whistle-blowing, монопол, авторски права, патенти и други.

На уроците и уъркшопите ще наблегнем върху това как се инсталира и ползва GNU/Linux.

Носенето на личен лаптоп и на флашка (2 GB или повече) може да е от полза.

Събитията ще бъдат водени от Мартин Сотиров, който е програмист, преподавател, активист на движението за свободен софтуер и ползва само такъв на своя компютър повече от 8 години.

Ще се радваме да дойдете на 15-ти май, понеделник, от 19:00 часа, във Фабрика Автономия! 🙂

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
Become a patron at Patreon!