Изберете страница
For English scroll down
На 18 май от 19 ч. във Фабрика Автономия единствена за България прожекция на документалния филм „Организаторът“ , разказващ историята на американската грасруутс организация ACORN и нейния създател Уейд Ратке. След филма ще имаме пряка връзка с Уейд, който ще се радва да отговори на въпросите ни по Скайп.
„ОРГАНИЗАТОРЪТ е филм за хора, които са посветили живота си на често скритата, обикновено разхвърляна и винаги противоречива работа по овластяване на безвластните“ (Ник Тейлър, режисьор).
Филмът показва историята на ACORN, най-голямата организация на бедните в историята на САЩ. Организацията запова през 70-те години на ХХ век в Арканзас, използвайки модела на организацията на Сол Алински. От шепа семейства с ниски доходи, четири десетилетия по-късно тя наброява половин милион членове и има клонове в над сто града в САЩ. През 2009 г. ACORN влиза в новините с поредица от компрометиращи видеоклипова със скрита камера. Уронващата ПР-кампания в крайна сметка довежда до фалит на организацията. Но нейният неуморен учредител Уейд Ратке работи по възстановяването й в световен мащаб, със значителен брой участници в Индия, Южна Америка и други части на света.
„Това е също една много човешка история за напрежение в организацията, лична трагедия, предателство и в крайна сметка за устойчивост. Тази история предупреждава и носи надежда. Във време на голяма политическа несигурност тя ни дава пример как е построена организация, която дава политическа сила на бедните, маргинализирани и забравени … и как тя може да бъде построена отново. „(Ник Тейлър)
Прожекцията ще бъде на английски език с български субтитри. Субтитрите са осигурени благодарение на доброволния труд на Ахмед Юсуф и Valentina Georgieva. Горещо благодарим!
Вход свободен, както винаги.
 
On May 18, at 19:00 at Fabrika Avtonomia we will show the documentary „The Organizer“ telling the story of the American grassroots organization ACORN and its founder Wade Ratke. After the movie we will have a direct connection with Wade who will be happy to answer our questions on Skype.
“THE ORGANIZER is a film about people who have dedicated their lives to the often hidden, usually messy and always controversial job of building power for the powerless” (Nick Taylor, director)
The film shows the story of ACORN, the biggest poor people’s organization in US history. The organization started in 1970 in Arkansas using Saul Alinsky’s model of community organizing. From a handful of low-income families, four decades later it had half a million members and chapters in over a hundred cities across the USA. In 2009 ACORN was in the news with a series of damning hidden camera videos. The smear campaign eventually ruined the organization. But its founder, Wade Rathke, is now working on building it again on a global scale with significant numbers of participants in India, South America, other parts of the world.
“It’s also a very human story about organizational tension, personal tragedy, betrayal and ultimately of resilience. It’s partly a cautionary tale, but also a hopeful one. At a time of great political uncertainty, it gives an example of how a political force for the poor, marginalized and forgotten was built… and how it might just be built again.”(Nick Taylor)
In English with Bulgarian subtitles.
Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!