Изберете страница

Здравейте всички, които изпитвате живота като пътешествие танц върху музиката на Вселената! Фабрика Автономия е мястото, което всеки вторник, петък и неделя ще е нашата ракетна площадка към безкрайния космос на ритмите.

Всеки вторник и петък (от 15:00 до 18:00) и неделя (от 14:00 до 17:00).

Три са основите, които ще ни водят: Фолклор /български и световен/, Rave dance /DnB и Techno/, Импровизации /контактни и без/

Програмата е:

  • медитация/слушане/ – 10 мин
  • упражнения /разтягане/ – 20 мин
  • ритми /равноделни, неравноделни/ – 60 мин
  • почивка /слушане/ – 10 мин
  • творчески упражнения /импровизации/ – 80 мин

Важно е да идвате поне 15 мин по-рано от посочения час, за да не пречите на слушането. Ако закъснеете все пак моля не пречете на започналия процес.

Носете си допълнителни обувки, дрехи и поне една усмивка за Вход, който както винаги е доброволно дарение 🙂

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!