Изберете страница

Нашият гост-лектор от Тайван Хан от доста време обича да пътува по света, опознавайки всякакъв тип свободни инициативи и пространства.

Преди 5 години въпрос от група приятели в Европа, какво интересно се случва в Тайван, го сварва неподготвен и той се почувствал засрамен, че бил затруднен да отговори. Тази неловка ситуация обаче го мотивира да опознае отвътре своята родина.

Както всяка една страна, освен своите красиви достойнства, Тайван има скрита за туристите страна. Редица проблеми, които биват потискани и за които не се говори – широка бедност, неграмотност, глад и лишения в някои райони.

Въпреки редицата проблеми, обикаляйки страната си, Хан установява, че в Тайван има силно развита солидарна икономика, където е важно хората да разменят, помагайки си един на друг, а не целейки печалба и лично облагодетелстване. Това е и местната алтернатива на обикновените хора срещу експлоататорската система на политическата и икономическа класа.

Презентацията на Хан ще се състои в:

  • общо представяне на Тайван;
  • обществени проблеми и проблеми на околната среда;
  • алтернативите на солидарната икономика и по-специално наистина свободните пазари и заведения за хранене без цени;
    • проекти за споделяне на подслон;
  • свободно задаване въпроси и събеседване с Хан.

Презентацията ще е на английски с превод на български.

Заповядайте идния понеделник, 11 септември, от 19:15 ч. във Фабрика Автономия.

Вход свободен, както винаги!

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!