Изберете страница

12.11 (неделя) от 19:00 във Фабрика Автономия!

Събитието е втора среща за обсъждане на визията за създаване на алтернативна общност.

Велко сподели своите виждания и опит на базата посещенията си в подобни места, след което всеки успя да сподели своята представа за живот в алтернативна общност. Обсъдиха се възможните трудности и идеи за справяне с тях.

На втората среща очаквайте:

 1. Споделяне на впечатления от предната среща, и за да могат новите да се запознаят със случилото се, и за да покажем колко сме Чули желанията на другите.
 2. Какво направих през изминалия месец, с което се доближих повече до реализацията на мечтата ми за живот в Алтернативна общност
 3. Обединяване около ценностна система на общността
  3.1. Обсъждане на принципи, с които общността ще се характеризира
  а) принцип за ненасилието – намерения, граници, изчистване на общото разбиране за него
  б) принцип за принадлежност към цялото – принадлежност към кое цяло; присъединяване към чий инициативи; начини за осъществяване на обмен с други алтернативни общности
  в) принцип на различаването – в какво сме равноправни, за какво може и не може да се гласува доверие на индивида; разбирането на Общността за Добро и Зло – дефиниране на „вредните поведенчески практики“
 4. Как виждам във времето собственото си заселване в алтернативна Общност
  а) как бих могъл да се включа в подготвителния етап
  б) след колко време ще съм напълно способен да се заселя в такава

Вход – естествено свободен!

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
  Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!