Изберете страница

Прожекция на независим документален филм за акциите на „Храна срещу фашизма“, последван от разговор с режисьорката Леа Маринова за DIY киното и активистката сцена в Канада.

Синопсис:
„Събота в 2 часа следобед“ е портрет на една самоорганизира общност, в съпротива срещу крайнодясното надигане в т. нар. Монреал. Food Against Fascism (Колективна храна срещу фашизма) се среща всяка събота, за да предложи храна на общността в центъра на града. Колективният принцип на организация е хоризонтален, решенията се вземат колективно. Двете основни цели на колектива са да създаде усещане за общност, съпричастност и солидарност в контекста на все по-нарастващото отчуждаването и изолация на бързоразвития канадски град; и да изложи проблемите на ксенофобията, расизма и нетолерантността с хората по улиците. Крайнодясни идеи, пропагандирани от групи като La Meute и Storm Alliance, са придобили значителен импулс през последните няколко години. „Събота в 2 часа следобед“ е резултат от няколко дълги и студени месеца на сътрудничество между режисьора и колектива.

Понеделник, 3 септември 2018 г., 19 ч., Фабрика Автономия. Вход свободен, както винаги!


Saturday 2 o’clock is a portrait of community organizing in resistance to the far-right uprising in so-called Montréal. The collective Food against Fascism meets every Saturday to offer a meal to the community in the downtown area. The collective is non-hierarchical, and decisions are made collectively. The two main goals of the collective are to create a sense of community, togetherness and solidarity in the context of a more and more overwhelmingly alienating society of a fast-paced Canadian city; and to discuss the issues of xenophobia, racism and intolerance with people in the streets. Such far-right ideas propagated by groups like La Meute and Storm Alliance have gained a considerable momentum in the last few years. Saturday at 2 o’clock is the result of several long and cold months of collaboration between the filmmaker and the collective.

Monday, 3 September 2018, 19h00, Fabrika Avtonomia.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
Become a patron at Patreon!