Изберете страница

Какво се случва в кюрдската област Африн?

На 20 януари 2018 г. турският президент Реджеп Ердоган нареди военна операция под надслов „Маслинова клонка“ в областта Африн. От началото на операцията са загинали повече от 100 цивилни. Службата за хуманитарна помощ на ООН съобщава за 15 000 до 30 000 цивилни, които са били принудени да напуснат местожителството си и продължаването на атаката вероятно ще доведе до още миграции на хора.

Африн е разположен в северната част на Сирия и е част от само-обявената Демократична Федерация на Северна Сирия, една фактически автономна област, контролирана от кюрдския народ. До януари градът живееше в мир и стабилност и поради тази причина се бе превърнал в убежище за много араби, който бягаха от териториите, контролирани от Ислямска държава.

Кюрдските милиции, сега атакувани от турската армия, бяха на първа линия в боевете срещу Ислямска държава и бяха припознати също и от САЩ като най-успешната военна сила на земята, противопоставяща се на Ислямска държава.

От своя страна турското правителство счита кюрдските бойни групи (YPG а YPJ) за терористична организация и заяви намерението си да прочисти региона от тях.

Двете големи сили в сирийския конфликт – САЩ и Русия, които досега повече или по-малко ентусиазирано подкрепяха кюрдските сили, сега мълчаливо позволяват интервенцията.

Какво се случва в областта Рожава? Защо Турция е толкова разтревожена от Демократичната Федерация на Северна Сирия? Какъв е залогът в боевете за областта Африн?

В петък 9 март от 19 ч. във Фабрика Автономия ще анализираме заплетения сценарий и ще се опитаме да дадем отговори на тези  въпроси заедно с един кюрдски журналист, който идва от Африн и понастоящем живее в България и който ще ни помогне да разберем по-добре какво се случва сега в този атакуван град.

 

What is happening in the Kurdish region of Afrin?

On 20 January 2018, the Turkish president Erdogan gave away to a military offensive, codenamed „Olive branch“, in the canton of Afrin. Since the beginning of the operation already more then 100 civilians have died. The UN Office for the coordination of Humanitarian Affairs reported that between 15,000 to 30,000 civilians have been internally displaced and the continuation of the attack is likely to provoke another wave or displaced people.

Afrin is situated in the north of Syria and is part of the self-declared Democratic Federation of Northern Syria, a de facto autonomous region controlled by the Kurdish people. Until the past January the city was living in a situation of peace and stability and for this reason had became a shelter for many Arabs who fled from the ISIS controlled area.

The Kurdish militias, now under the attack of the Turkish army, has been in the front line in fighting the ISIS and has been recognized also by the USA as the most effective ground force in fighting of the Islamic state.

The Turkish government, on the other hand, considers the Kurdish combatant units (YPG and YPJ) a terrorist groups and declared his intention to clear the area.

The two big actors involved in Syria, United States and Russia, before more or less enthusiast supporter of the Kurdish forces, are now silently allowing the intervention.

What is really happening in the region of Rojava? Why is Turkey so worried about the Democratic Federation of Northern Syria? What is really at stake in the canton of Afrin?

On Friday 9 March, from 19 h, we are going to analyze this intricate scenario and try to answer this questions with a Kurdish journalist who’s now living in Bulgaria and a former inhabitant of Afrin who will help us to understand the reality of the city now under attack.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
Become a patron at Patreon!