Изберете страница

Sofia Queer Forum 2017, Официално отркиващо парти

TOTAL QUEER FORUM PARTY VOL. 3 на 21 окт. във Фабрика Автономия с DJ Zoki Bejbe & Ивана Драгшич (Македония)

(for English scroll down)

Вход няма – свободно дарение по ваше желание

7:30pm-9:30pm: DJ Vice de Vice
9:30pm-11:30pm: Dj Zoki Bejbe & Ivana Dragshich

Кой казва, че най-новите тенденции в техно музиката винаги трябва да идват от Берлин и Лондон?

От родния си град Скопие в Македония DJ Зоки Бейбе пуска от онзи вид музика, която ще ви накара да танцувате до 10 сутринта. Зоки е истински пионер на балканската клубна култура – с повече от 20 години международен опит из Словения, Албания, Холандия и т.н., и 25 години опит в промотиране на електронна музика чрез своите радио и телевизионни предавания.
https://www.mixcloud.com/zoki-bejbe

Ивана Драгшич е DJ на новото хилядолетие с всички свойства на своето поколение.

Тя започва клубния си начин на живот като тийнейджърка из клубовете на Скопие, а по-късно се мести в Ню Йорк Сити, попивайки ъндърграунд вибрациите както на лекотата, така и на тежкия багаж на клубната традиция. След завръщането си от САЩ започва да пуска в отбрани и малки ъндърграунд прояви и се фокусира върху основната й професия (социални изследвания) и активизма като същностна необходимост за свободното си изразяване и творчество. Изследователската й работа е неотделима и от музиката, а като дете на радио Канал 103 тя съвсем естествено открива своето място там, като започва да представя музика на ръба на мейнстрийма и авангарда. Тя води гостите си из, и им разказва за, оспорвани проблеми докато ни разхожда из своите аудио експерименти и музикални предпочитания в своето радио предаване – ДИСКОРДИЯ.

През годините Ивана търси и открива по непретенциозен начин своето място, за да не й се налага да прави компромиси с избора на музика. Така нейните сетове са съставени от най-новите и добри издания от стиловете електро, тек и хаус, често смесвани с редки и неопределими жанрове електронна музикална продукция. Ивана заема специално място на сцената и разчупва стереотипите за куиър музикантите, отваряйки пътя за други млади момичета да се чувстват удобно в ролята на DJ в Скопие.
https://www.mixcloud.com/ivana_dragsic

Sofia Queer Forum 2017: Червена любов започва петък на 20 окт. в Æther. Изложбата може да бъде видяна от 20 октомври до 3 ноември всички дни между 16 и 20 ч. освен неделите и понеделниците.
https://www.facebook.com/events/366306077138892

Total Queer Forum 1 & 2 Parties:
https://www.facebook.com/events/1389190641387995
https://www.facebook.com/events/1693593367521513

///

Official opening party of Sofia Queer Forum 2017

TOTAL QUEER FORUM PARTY VOL. 3 on Oct 21 at Fabrika Avtonomia with DJ Zoki Bejbe & Ivana Dragshich (Macedonia).

Entrance is free, donations of your choice are welcome

9pm-11pm: DJ Vice de Vice
11pm-2am: Dj Zoki Bejbe & Ivana Dragshich

Sofia Queer Forum 2017: Red Love opens Friday on Oct 20 at Aether. The exhibition can be seen in the period Oct 20 – Nov 3 every day, 4-8pm except Sundays and Mondays.
https://www.facebook.com/events/366306077138892

Who says that the newest trends in techno music always have to come from Berlin and London?

From his hometown of Skopje, Macedonia, DJ Zoki Bejbe spins the kind of music that makes you dance ’till 10 in the morning. Zoki is a real pioneer of the Balkan club culture – with more than 20 years of DJing internationally in Slovenia, Croatia, Albania, Netherlands, etc., and 25 years of promoting electronic music on his radio and tv shows.
https://www.mixcloud.com/zoki-bejbe

Ivana Dragshich is a new millennium DJ with all the attributes of her generation.

She started her clubbing lifestyle as a teenage girl in the clubs of Skopje, and later moved to New York City, absorbing the underground vibe of both freshness and a heavy baggage of the clubbing tradition. After coming back from the USA she started playing a selection of small scale underground gigs and focused on her primary profession (social research) and activism as an essential need for free breathing and creating. Her research work is undeniable when it comes to music too, and as a child of Kanal 103, it was only natural that she found her place in this radio, where she begins to present music on the edge of the mainstream and avantgarde. She guides us and talks to guests about contested issues, while driving us through her audio experiments and music preferences in her radio show – DISKORDIA.

Ivana sought and found her place in the clubs unpretentiously through the years, so that she can be free from compromise when selecting music. Thus, her DJ sets are comprised of the latest best electro, tech and house tracks, often mixed with rare or undefined genre of electronic music production. Ivana holds a special place on the scene and among her colleagues and she paved the way to other younger girls to feel comfortable in the role of a DJ in Skopje. (by Zoki Bejbe)
https://www.mixcloud.com/ivana_dragsic

Total Queer Forum 1 & 2 Parties:
https://www.facebook.com/events/1389190641387995
https://www.facebook.com/events/1693593367521513

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!