Изберете страница

Лекция на Димитриос Русопулос за правото върху града и социална екология.

Фабрика Автономия • 20 юли • 19:00

Темите, които нашият гост ще засегне, включват:

• Градът като ключово поле на борбите за социална еманципация
• Безтаксовия градски транспорт и международните борби за свободно придвижване в градското пространство (наскоро издателската къща Black Rose Books – на която Русопулос е съосновател – издаде знаковата по темата книга „Free Public Transport: Or Why We Don’t Pay to Ride Elevators“)

Димитриос Русопулос е активист, издател и автор на редица трудове, засягащи социалната екология, пряката демокрация и муниципалната политика.

Той е основател на една от най-значимите северноамерикански радикални издателски къщи – Black Rose Books. Русопулос е ветеран в общинските социални движения на Монреал, Канада (градът в който живее), и е един от съавторите на „Харта на правата и отговорностите на гражданите“ – документ позволяващ на монреалци да свикват обществени изслушвания по общински въпроси, които ги късаят. Хартата дори е обявена от ЮНЕСКО като важна демократична иновация.

Освен това, той е бил близък сътрудник на Мъри Букчиин, чиито книги пръв издава в Канада през Black Rose Books. Заедно с Букчин, Русопулос дълги години популяризира концепциите за социална екология и либертаерн муниципализъм чрез инициативи, публични речи и книги.

Той е съосновател на Транснационалния институт за социална екология (TRISE – Transnational Institute of Social Ecology). Автор на редица книги, измежду които „The Case for Participatory Democracy“, „The Rise of Cities“, „Political Ecology; Beyond Environmentalism“ и „Public Place – Citizen Participation in the Neighbourhood and the City“.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!