Изберете страница

На 28 юни (сряда) от 19:00 Клуб „Смисъл“ и Фабрика Автономия представят:

АКТУАЛНО ЛИ Е РАЗДЕЛЕНИЕТО ЛЯВО-ДЯСНО?

Дискусия

Ще разгледаме социалните процеси, случващи се в XXI век – проблеми, противопоставяния, политики и ще се опитаме да видим как това се вписва в класическата парадигма ляво-дясно.

Дискусията е в аквариумен формат – малка група хора, разположени в кръг в центъра, ще дискутират темата ляво-дясно пред голяма група около тях, като всеки ще може да се присъедини към малката група и да дискутира. Форматът позволява на всички участници да представят своите възгледи и личен опит свободно, като се съобразяват с позициите на останалите.

Още за клуб „Смисъл“

Наричаме се Клуб Смисъл и организираме дискусии. Правим го защото искаме да провокираме откровен размисъл, който да излиза от налаганите парадигми. Стремим се да изградим легитимна платформа за дебат излагаща и гледни точки отвъд приетия дискурс. Бягаме от етикирането и сме отворени за хора с различни политически убеждения и мнения, стига да могат да се аргументират по интелигентен начин. Основните ни принципи са:

  • Нямаме членство, всеки участва когато и както може. Всички решения се вземат с консенсус
  • Нямаме бюджет, тъй като възможността да размишляваш не би трябвало да има цена
  • Всеки може да предлага теми за дискусия, а ние поемаме ангажимента да я осъществим
  • Стараем се да правим дискусии във възможно най-разнообразни локации с цел достигане до различна публика

За повече информация можете да разгледате страницата на клуб „Смисъл“

Видео от последната дискусия на тема „В какъв град искаме да живеем?“

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!