Изберете страница

„Фабрика Автономия“ подкрепя всеки автономен кооператив, който се нуждае от физическо място и друга помощ, която може да им бъде от полза.

Под автономен кооператив разбираме всяка свободна асоциация между хора, които са обединени на доброволни начала с цел да срещнат своите общи икономически, социални и културни нужди или желания.

Това могат да бъдат работнически, фермерски, потребителски, хранителни, родителски, ученически или други, обединени от обща идентичност или кауза кооперативи, които култивират ценностите на взаимопомощта, отговорността пред себе си, демократичността, равенството, справедливостта и солидарността.

Иначе казано, ценности, които ако бъдат следвани, култивират във всеки един от нас лични качества като искреност, отвореност, социална отговорност и грижа за човека до теб.

1-ви принцип: Доброволно и отворено членство

Автономните кооперативи са доброволни организации, отворени към всеки човек, който желае да сподели своите услуги и умения, приемайки отговорностите на членството в организация с други доброволни членове, без да дискриминира останалите заради тяхната идентичност, била тя етническа, културна или друга.

2-ри принцип: Пряк демократичен контрол

Кооперативите са демократични организации, в най-прекия смисъл на думата, които се контролират директно от своите членове. Всеки член на кооператива носи отговорност за своите действия и участва активно в процесите по вземане на решения. Всеки кооператив решава за себе си своите процедури по гласуване или търсене на консенсус, организирани по демократичен начин.

3-ти принцип: Всеобщо икономическо участие

Членовете на кооператива участват в разпределението на ресурсите, а част от финансовите средства винаги остават в колективните ръце на кооператива с цел по-нататъшното развитие на кооператива, докато всеки отделен член печели пропорционално на това колко е вложил и колко големи усилия и саможертва е вложил в работата си заедно с другите членове.

4-ти принцип: Автономия и независимост

Кооперативите са автономни, защото разчитат на своята собствена организационна сила. Ако сключват споразумения с други организации, то това трябва да се случва единствено при положение, че запазят своята демократичност и автономността на своите членове във вземането на решения, които пряко ги засягат.

5-ти принцип: Образование, учене и информираност

Кооперативите трябва да са в състояние да осигуряват обучение за своите членове, така че кооператива непрестанно да се развива като колективно тяло.

6-ти принцип: Коопериране между кооперативите

Кооперативите засилват своята сила най-ефективно, когато работят в сътрудничество с други кооперативи и автономни групи на местно, национално, регионално и международно ниво.

7-ми принцип: Стремеж към устойчиво развитие

Кооперативите работят с мисъл за устойчиво развитие на своите общности чрез методи, които биват одобрени от техните членове и целят позитивни резултати в дългосрочен план.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!