Изберете страница

//english below//

На първо място, Прайд е протест.

Това е денят в който заставаме рамо до рамо едни до други и показваме, че няма да търпим насилие, заплахи, тормоз, дискриминация, унижение и потисничество. Но прайд е и празник, ден за отпразнуване на малките победи и големите борби, любовта и разнообразието, и просто това, че ни има!

За това за нас е непонятно, че организаторите на тазгодишното шествие са избрали официалното парти да се проведе в Уолтопия, чийто собственик миналата година предизвика възмущение със своя безсрамен публичен сексизъм и експлоататорско, елитарно поведение.

Ние категорично отхвърляме опитите на корпоративният сектор, който целогодишно печели от експлоатация (в случая и откровена дискриминация!) да измие имиджа си с многоцветни знамена и подкрепа за ЛГБТИ каузата веднъж в годината.

Каним Ви да се включите към нас и да покажем, че можем и без тях – както винаги сме били – PRIDE PARTY // Свободата не се продава! Носете брокат, перуки, костюми, воуг танци, любими песни, каквото ви хрумне и нека сме ясни – СВОБОДАТА НЕ СЕ ПРОДАВА!

Програма:
22:00 – следпротестен чил
23:00 – КАРАОКЕ!
00:00 – колективен DJ mix с участието на МЕТА, АЯ и теб!
(ако искате да ви включим в програмата като музика или пърформанс – пишете!)

PRIDE PARTY

///

First of all, Pride is a protest. It’s the day we stand shoulder to shoulder to show that we won’t accept violence, threats, abuse, discrimination, humiliation and oppression. But Pride is also a celebration, a day to celebrate the small successes and the big battles, love and diversity, and just the fact that we’re here!

That’s why it’s unbelievable to us that the organizers of this year’s march have decided to host the official afterparty at Walltopia, whose owner caused an uproar with his shameless public sexism and exploitative, elitist behaviour.

We definitively reject the attempts of the corporate sector, who profit from exploitation (and sexist discrimination, in this case) throughout the year, to wash their image with colourful flags and support for theLGBTI cause once a year.

We invite you to join us and show that we can do without them – as we always have. Bring glitter, wigs, costumes, vogue dance moves, favourite songs, whatever you can think of and let’s be clear – FREEDOM IS NOT FOR SALE!

Program:
22:00 – afterprotest chill
23:00 – KARAOKE!
00:00 – collective DJ mix featuring META, AYA and you!
(if you want to be included in the program as music or performance – contact us!)

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!