Изберете страница

English below


Кин е 26 годишен представител на хонгконгската организация LESN – Labor Education and Service Network. Основната дейност на организацията е работата с работници и студентски организации в сферата на правата на работниците в Китай и не само. Правата на работниците включват получаване на адекватно заплащане, възнаграден извънреден труд, възможност работникът да напусне компанията, да бъде част от работнически съюз, и т.н. Кин също провежда проучвания относно здравословните рискове и безопасността в електронната индустрия, индустрията за шиене на облекла и тази за напитки в Китай и региона. Кин е на обиколка в Европа по покана на организации, работещи по общ проек наречен Make ICTs Fair. Информационните и компютърните технологии са най-бързо растящата индустрия не само в Китай, а и на глобално ниво, а целта на проекта е да обърне внимание на всички нива по веригата за доставки – от мините за добив на ценни метали в глобалния Юг, през заемите на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, която подпомага инвестициите в добивната индустрия, до публичните поръчки за електронни продукти и регулираното им рециклиране на краен етап.

Заповядайте този вторник, 9ти октомври, от 18:30 във Фабрика Автономия, за да разберете повече за работата и опита на Кин. Ще търсим заедно отговори на въпросите ‘Какво зависи от мен като потребител на продуктите?’, ‘Какви инструменти държим всички ние, жителите на глобалния Север, да променим системата на производство?’, и най-вече – ‘Как си представяме международната солидарност в контекста на една глобална индустрия с минимална възможност за контрол от страна на потребителите?’.

П.С. Презентацията на Кин и дискусията с него ще се проведат на английски, но при нужда бихме могли да осигурим превод на български.

Събитието във фейсбук


Kin is a 26 year old representative of LESN – Labor Education and Service Network, which is based in Hong Kong. The organisation’s focus is on working with workers and student organisations on the matter of workers’ rights. Workers’ rights include correct remuneration, no unpaid overtime work, possibility for the workers to leave the company, the right to be part of a union, etc. Kin also does research regarding the health and safety risks in the electronics, garment, and drinks industries. Kin is on tour in Europe organised by several European organisations working on a common project called Make ICTs Fair. Information and communication technologies are the fasters growing industry on a global level, and the goal of the project is to look at all stages of the supply chain – from mining of precious metals in the global South, through the loans from the European Bank for Reconstruction and Development which supports investments in the extraction industry, to the public procurement for electronic products as well as their regulated recycling.

Join us and find out more about the work and experience of Kin. We’ll look for answers to questions like ‘What depends on me as a user of products?’, ‘What tools do we collectively have at our disposal as citizens of the global North, to change the system of production?’, and above all – ‘How do we imagine international solidarity in the context of a global industry where consumers have minimal possibility of control?’.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!