Изберете страница

В разгара на лятото, на 1 август 2018 г., от 19 ч., имаме удоволствието да посрещнем Емил Григоров (Университет Лавал, Канада) в нашето автономно пространство Фабрика Автономия за лекция и дискусия върху творчеството и активистката позиция на Ноам Чомски.

На 7 декември тази година Ноам Чомски ще навърши деветдесет години. Създател на оригинална теория за заложените в човешката природа универсални структури на езика, жива икона на анархо-синдикалисткото движение, автор на стотици публикации, разобличаващи пропагандно-манипулативните функции на мейнстрийм медиите в съвременните либерални общества, последователен и задълбочен критик на империализма, инициатор на програма за академично и гражданско обучение по интелектуална самозащита, харизматичен професор в Масечузетския технологичен институт, той е безспорно един от най-големите умове на ХХ век.

Каква е връзката между научните му идеи и политическите му убеждения? Според някои коментатори на неговото творчество, лингвистът Чомски произлиза от анархиста Чомски; според други – обратното, анархистът се ражда в резултат на откритията на лингвиста. Самият Чомски многократно споделя, че не вижда удовлетворяваща ума каузална връзка между работата си на учен и преподавател, от една страна, и дейността си на ангажиран с каузата на анархизма гражданин, от друга. В същото време не отрича, че има нещо като мост между двете.

Нека отбележим предстоящия му юбилей, като се опитаме да опишем този мост.

Вход свободен, както винаги.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
Become a patron at Patreon!