Изберете страница

English bellow

Little Tree е либертарно обществено училище, което работи в Солун през последните 5 години.

Събота, 18ти ноември, 17:30, Фабрика Автономия

Освен функцията на училището, друга цел на „Little Tree“ е да общува и да си сътрудничи в солидарност с други проекти, колективи и хора, които се интересуват от либерализирано, самоорганизирано образование или се противопоставят на обществената образователна система. След представянето на Little Tree можем да споделим своите мисли, идеи или преживявания в тези области.

Още информация тук.

******

Little Tree is a libertarian communal school which operates in Thessalonikh – Greece the last 5 years.

Saturday, 18th of November, 5:30pm, Fabrika Avtonomia

Besides the function of the school another goal of Little Tree is to communicate and collaborate in solidarity with other projects, collectives, people that are interested in libertarian, self-organizing education or resisting inside the public educational system. So after the presentation of Little Tree we can share our thoughts, ideas or experiences in these fields.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!