Изберете страница

Колко активистки за права на жените в България през 20 век можете да назовете? Знаете ли през коя година жените у нас получават избирателни права и могат да бъдат избирани наравно с мъжете? А че архитектът на сградата, в която днес се помещава Столичната библиотека на площад „Славейков“ в София, е жена? Знаете ли нейното име?

На 11 октомври (четвъртък) по повод Международния ден на момичето на ООН решихме да посветим единадесетото издание на КЕФ на женските движения и права на жените с акцент върху България. Ще потърсим отговори на горните въпроси и ще зададем много други.

Наш гост и лектор ще бъде Жоржета Назърска. Тя е магистър и доктор по история в СУ „Св. Климент Охридски“. Работата й е съсредоточена в областта на образованието, политическата история, на жените и половете. Член е на Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ).

Както винаги входът е свободен и ви очакваме на познатото място, Фабрика Автономия!

Жоржета Назърска е завършила история в СУ „Св. Кл. Охридски“, след което става доктор по история, а в последствие и професор в Университета по библиотекознание и информационни технологии, София. Преподава в Магистърска програма по история на жените и половете „Матилда“ в СУ. Основните й интереси са в областта на социалната история, историята на на жените и половете, на институциите, на етническите и конфесионалните общности, на образованието. Проучва образованите женски елити в България – тяхното образование, организации, професионална дейност и научни занимания. В четвъртък ще очакваме вашите въпроси и участие в дискусията.

Събитието във фейсук

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!