Изберете страница

(Scroll down for English)

Дискусия с антрополога и активиста от Израел Матан Каминер

Кога: петък, 22 септември от 19:00
Къде: Фабрика Автономия

Израел често влиза в заглавията и бива критикуван за продължаващото потисничество на палестинския народ, но по-малко се знае за вътрешната структура и напрежението в израелското общество.

Матан Каминер, антрополог и активист от Израел, ще говори за някои от тези напрежения, включително положението на палестинците в Израел, разделението на етническите и класови групи между евреите и нарастващото население от мигранти, които търсят убежище в страната.

Следете и събититето във фейсбук.


Discussion with the anthropologist and activist Matan Kaminer

When: Friday, 22th of September, 7:00pm
Where: Fabrika Avtonomia

Israel makes headlines and draws criticism for its ongoing oppression of the Palestinian people, but less is known about the internal structure and tensions within Israeli society.

Matan Kaminer, an anthropologist and left activist from Israel, will speak about some of these tensions, including the situation of Palestinians inside Israel, the ethnic and class divides between Jewish Israelis, and the growing population of migrants and asylum seekers in the country.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!