Изберете страница

Fabrika Avtonomia is proud to present:

Ten lessons from „beginners“ to „non capisco“. Understand Italian: how to read, speak and move your hands with ease.

Michelangelo from Catania (yes, a true Italian!) will teach 10 lessons intended to cover mainly the phonetic and practical side of the language, so to be able to decode a written text or even basic talk, focusing on the words stress.

If you want to join, just prepare your curiosity and don’t forget all your body language skills. Every Sunday at 2:30 PM, starting from January 21st,  2018 /delayed beginning because our teacher is sick :(/.

The class is free, since in Fabrika Avtonomia we believe sharing is the only way towards knowledge and our most important tool for struggle.

 

Фабрика Автономия с гордост представя новия член на семейството на езиковите си курсове:

Десет урока от „начинаещи“ до „non capisco“. Да научим на италиански как да четем, разговаряме и жестикулираме свободно.

Микеланджело от Катания (да, истински италианец!) ще изнесе 10 урока, които да покрият най-вече фонетичната и практическата страна на езика и ще ви позволят да разбирате писмен текст или дори елементарен разговор с основен акцент върху произношението.

Ако имате интерес, се заредете с любопитство и тренирайте езика на тялото. Очакваме ви всяка неделя в 14:30 от 21 януари 2018 г. /отлагаме началото, тъй като учителят се разболя :(/

Уроците са безплатни, защото във Фабрика Автономия вярваме, че споделянето е единственият път към знание и най-важното ни оръжие за съпротива.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!