Изберете страница

* English below *

Иска ми се да съм птица (2019), Документален, 40 мин

Фабрика Автономия, 21ви септември (събота) от 19:00

Иска ми се да съм птица е дневник от видеоклипове, снимки и думи на Али, който идва от Иран. Филмът обхваща 3 месеца от времето му в Гърция, докато търси убежище и помага на други да правят същото. Показва неговата интимна връзка с други бежанци и доброволците, които стоят с тях в солидарност.

След прожекцията ще има дискусия заедно с част от авторите на филма.

> Български + Английски субтитри

Трейлър: https://youtu.be/Z6gzSP3w4Q8
Инстаграм: https://www.instagram.com/i_wish_i_was_a_bird/
Уебсайт: https://cargocollective.com/21aya87/I-wish-I-was-a-bird

Вход свободен. Даренията са добре дошли.

// English //

One of the solidarity cinema organizers, aya, will show us the new documentary film edited by them. After the screening we can talk about the events of the film and its making. Come hungry for sounds and images.

I wish I was a bird (2019), Documentary, 40 min

Fabrika Avtonomia, 21st of September, 7:00pm

This is a diary of videos, photos, and words by Ali, who comes from Iran. The film spans 3 months of his time in Greece while seeking refuge and helping others do the same. It portrays his intimate relationship with other refugees and the volunteers who stand with them in solidarity.

Аfter the movie we will have a discussion with part of the creators of the film.

> English + Bulgarian subtitles

Trailer: https://youtu.be/Z6gzSP3w4Q8
Instagram: https://www.instagram.com/i_wish_i_was_a_bird/
Website: https://cargocollective.com/21aya87/I-wish-I-was-a-bird

Free entry. Donations are welcome.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!