Изберете страница

Фабрика Автономия има удоволствието да Ви покани на поредица лекции на тема ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КРИЗИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 г. – 28ти ноември, 5ти декември и 12ти декември от 19:00.

Лекциите са базирани на текста „Икономическите кризи на прехода“, публикуван в новия, четвърти сборник на списание Диверсия, който текст от своя страна е базиран на докторската дисертация на автора на тема „Икономически кризи в България (1990 – 2014)“

Турболентните социално-икономически процеси в България в годините след 1989 г. оставиха траен отпечатък както върху обществото ни като цяло в икономически и социален аспект, но и белязаха живота на изключително много хора, които трябваше да се справят с тях в ситуация на крайна нищета, несигурност и без ясна перспектива за бъдещето.

Днес, 30 години по-късно, все още липсва цялостен, смислен и обективен (научен) анализ на случилото се в страната ни и на последиците от него, които са налице. Именно с тази нелека задача ще се опитаме да се справим заедно в предстоящите събития.

? Какво означава терминът „икономическа криза“?
? Дали и по какво се различава от „рецесия“ и „депресия“?
? Какви са видовете икономически кризи и как да ги откриваме?
? Можем ли да ги избегнем?
? През какви икономически кризи преминава стопанството на България в годините след 1989 г.?
? Как и защо се случват?
? Можем ли да намерим преднамерени и целенасочени действия от определени кръгове в тези динамики?
? Как и защо тези икономически кризи определят облика на днешна България?

На тези и още много други въпроси ще търсим отговори всеки четвъртък от 28.11 до 12.12 от 19:00 във Фабрика Автономия

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!