Изберете страница

На 18ти февруари (понеделник) от 19:00 Фабрика Автономия и Живот след капитализма ви канят на презентация и дискусия от поредицата „Икономически алтернативи“.

Темата този път е ПарЕкон – Икономика на участието.

Алтернативният икономически модел е предложен от активистите и политически теоретици и радикални икономисти Майкъл Албърт и Робин Ханел през 90-те години на XX век и е изпробван на практика в различни мащаби (от отделни предприятия до цели провинции/щати).

  • Какви са ценностите на ПарЕкон? Дали и по какъв начин те се различават от ценностите в основата на капитализма?
  • Какви институции могат да заменят настоящите?
  • По какъв начин работниците и потребителите ще решават икономическите въпроси?
  • На каква база ще се възнаграждава труда на хората?
  • С какво можем да заменим крайно фрагментарното разделение на труда?
  • Как ще разпределяме благата отвъд пазарите и централизираното планиране?

Елате във Фабрика Автономия на 18ти февруари, за да разберем заедно!

Още за Икономиката на участието на български тук: http://www.lifeaftercapitalism.info/component/tags/tag/parecon
Кратко видео въведение: https://vimeo.com/36155918
Още за ПарЕкон на английски: https://www.participatoryeconomics.info

ПарЕкон

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!