Изберете страница

– ENG below –

Здравейте, приятели и съучастници!

Миналия петък (03.04) платихме пълния наем от 864 лв за месец април 2020 г. (наемът за м. март платихме на 05.03), въпреки запитванията и молбите към нашите наемодатели за някаква редукция поне на този наем, след като заради ситуацията Фабриката е затворена и помещението не се ползва от 13 март и все още не е ясно кога изобщо ще отворим. В този ред на мисли колективни и солидарни действия по теми като наеми, ипотеки и банкови заеми в момента са критично необходими!

Благодарение на всички вас и даренията ви от последните седмици през патреон и пейпал (специални благодарности на AmekKontingent Records и Αυτενέργεια – Πολιτική συλλογικότητα!) ще издържим финансово и през следващия месец (т.е. през май), независимо от обстоятелствата.

Приканваме всички, които са смятали да подкрепят и дарят на Фабрика Автономия в следващите седмици и все още имат възможност и желание да го направят, да подкрепят някоя от местните самоорганизирани антиавторитарни инициативи по своя преценка у нас и в региона. Няколко идеи от нас кого можете да подкрепите – по-долу.

Всички тези инициативи са изключително важни, особено в моменти като този, когато пред очите ни е тоталният провал на настоящата система да се справи с една вече не просто епидемиологична, а всеобхватна криза, която криза в своята основа е причинена именно от системата. Точно тези инициативи показват, и то в такива тежки времена, че един друг свят е възможен и зависи от нас! Бъдете част от него!

Фабрика Автономия продължава!

Можете да подкрепите:

Food Not Bombs – Sofia / Храна, не война – София
AKAB Okretnica
Социјален центар Дуња
Micropolis social space for freedom
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα – Free Social Center Favela
ΣΕ ΒΙΟΜΕ
група „Covid-19: αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης“ – https://www.facebook.com/groups/795920814231731

****************

Hello friends and comrades!

Last Friday (03.04) we paid the full rent of 864 BGN for April 2020 (the rent for March we paid on 05.03), despite the numerous requests to our landlords for some reduction of this rent after Fabrika Avtonomia is closed due to the situation and the space has not been used since 13th of March and it is not yet clear when we will open again. In this sense, collective and joint actions regarding rent payments, mortgages and bank loans are now critically needed!

Thanks to all of you and your donations over the last few weeks through our Patreon and PayPal accounts (special thanks to  AmekKontingent Records and Αυτενέργεια – Πολιτική συλλογικότητα!) we have enough funds even for the next month, May 2020, regardless of the circumstances.

We invite all those who have planned to support and donate to Fabrika Avtonomia in the coming weeks and still have the opportunity and desire to do so, to support their local self-organized anti-authoritarian initiatives. Below we link to some suggestions for support.

All these initiatives are extremely important, especially in times like these when the total failure of the current system to deal with a more than just epidemiological crisis, but a widespread crisis, which is at its root caused by the system itself. Exactly hese initiatives show, and in such difficult times, that another world is possible and it’s up to us! Be a part of it!

Fabrika Avtonomia continues!

Some suggestions from us:

Food Not Bombs – Sofia / Храна, не война – София
AKAB Okretnica
Социјален центар Дуња
Micropolis social space for freedom
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Φαβέλα – Free Social Center Favela
ΣΕ ΒΙΟΜΕ
група „Covid-19: αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης“ – https://www.facebook.com/groups/795920814231731

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!