Изберете страница

– For English scroll down –

26 октомври, 19:00, Фабрика Автономия

Прожекция на филма „До самия край“ (2016)

Филмът проследавя битката, водена от президента Линдън Джонсън за приемането на Закон за гражданските права (Civil Right Act, 1964), който поставя началото на защитата на правата на афроамериканците в Щатите, а също така оказава и голямо влияние върху последващото антидискриминационно законодателство, а също и законовата защита и на други групи от обществото. Макар и да отразява събития от преди близо 50 г., свързани с борбата за равенство на чернокожите в Америка, голяма част от дебата и използваните аргументи са изцяло в съзвучие с основния наратив, на който ставаме свидетели днес по повод борбата за равни права на ЛГБТИ хората. А именно – фанатизъм и страх.

Прожекцията e на английски език с български субтитри, последвана от дискусия.

Събитието във фейсбук


October 26, 7:00 pm, Fabrica Avtonomia

Screening of the „All The Way“ (2016)

The movie tells the story of the battle led by President Lyndon Johnson on the adoption of the Civil Right Act (1964), which launches the protection of African American civil rights in the United States. The Act has a major impact on the subsequent anti-discrimination legislation, as well as the legal protection of other groups in society. Although it reflects events of nearly 50 years ago related to the fight for equality of blacks in America, much of the debate and the arguments used are entirely in line with the basic narrative we are witnessing today about the fight for equal rights of LGBTI people: fanaticism and fear.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!