Изберете страница

? Четвъртък, 14 ноември, 19:00, Фабрика Автономия
? Демократизация и радикализация на икономическата наука – мисията възможна? (*)

Икономическата криза през 2007-2008 г. отвори вратата за критика на настоящата ортодоксална неокласическа / неолиберална икономическа „наука“, която твърди, че вече е доказала, че капитализмът е най-доброто, което можем да получим като икономическа система. Пред нас бе възможността да поставим под върпос и да детронираме десните клишета. От Движението за пост-аутистична икономика (Post-Autistic Economics Movement) в началото на 2000-те до Обществото за икономика след катастрофата (Post-Crash Economics Society), вълна от студенти и учители говори за промяна още преди икономическата криза.

Днес, повече от 10 години по-късно, нищо в икономическата наука не се е променило. За разлика от 30-те години на XX-ти век, нито кейнсианството, нито която и да е друга либерална центристка рамка не е във възход по отношение на икономическата наука и преподаване. Все още сме заседнали в десен свят, който става все по-десен не само в икономическо отношение, но и в по-широк социален план с възхода на открито фашистки идеи и движения.

Но дали и защо това изобщо е важно? Тезата на настоящото събитие е, че има огромно количество хетеродоксални, радикални икономически теории, подкрепени от множество изследвания, които могат:
1. да ни дадат по-добра, по-дълбока и реална представа как всъщност работи капитализмът и защо;
2. да ни помогнат да изградим култура на съпротива както на академично ниво, така и в обществото като разширим тези теории и ги демаргинизираме.

Кои са тези теории, какво казват за думата, в която живеем, каква е настоящата ситуация с тях в академичните среди, как можем да ги използваме за и в нашите антикапиталистически движения (и не само)?

(*) Настоящото събитие е базирано да доклад със същата тема, представен на петата конференция на TRISE – Transnational Institute of Social Ecology между 25ти и 27ми октомври 2019 г. в Атина – TRISE Conference : Power to create, power to destroy

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!