Изберете страница

20 август, неделя, 19 ч.

[Scroll down for English]
Албания като страна винаги е представлявала географска и политическа енигма – никога в българското публично пространство не се е знаело много за тази всъщност доста близка до нас страна. Извън странностите на бункерите, езика, албанският национализъм (по-скоро извън самата Албания), малко са нещата които се знаят за политическото състояние на днешна Албания, въпреки че напоследък страната се превръща в туристическа дестинация дори за някои българи.

Г.Г., албански мигрант в Гърция от много години и участник в Мрежата за солидарност с бежанците и мигрантите „Кландестина” в южната ни съседка, ще гостува на Фабрика Автономия в неделя и ще ни разкаже за бунтовете срещу финансовите пирамиди в Албания през далечната вече 1997 година, които изправиха страната на ръба на гражданската война.

Причините за бунтовете тогава определено бяха строго социални, но дали това беше просто гняв и недоволство срещу бедността и политическото статукво, бунт на „социалистическия” юг срещу десния „демократичен” север, борба за разпределение на различните мафиотски кланове, или нещо друго? Какво постигна и не постигна социалното недоволство на хората в бунтовния хаос и гражданска война? Всичко това ще разберем от нашия приятел от Албания, самият той участник в бунтовете от зимата и пролетта на 1997 година.

Неделя, 19 ч, Фабрика Автономия
Вход свободен, както винаги!

Презентацията ще бъде на английски език с превод на български. Дискусията след това е повече от добре дошла.

Sunday, August 20th, 7 PM

Albania, as a country, has always been a geographic and political enigma – the public in Bulgaria never knew much about this really close country. Beyond the oddities of the bunkers, the language, Albanian nationalism (more outside Albania itself), little is known about the political situation of today’s Albania, although the country has recently become a popular tourist destination, for some Bulgarians even too.

G.G., an Albanian migrant in Greece for many years and a member of „Clandestina“ Network for solidarity with refugees and migrants, will visit Fabrika Avtonomia on Sunday. He will tell us about the riots, provoked by the financial pyramids in Albania back in 1997, which put the country on the brink of civil war.

The reasons for the riots were definitely social, but was it just anger and frustration with poverty and the political status quo, a rebellion of the „socialist“ South against the right-wing „democratic“ North, a fight for distribution of the mafia clans, or something else? What was achieved by the social unrest of the people in the insurrectional chaos, close to a civil war, and what was not? We hope to learn the answers to some of these questions from our friend, himself a participant in the winter and spring riots of 1997.

Sunday, 7 pm
Entry is free, as always.


The presentation will be in English with translation in Bulgarian. A discussion afterwards is more than welcome.
Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
Become a patron at Patreon!