Изберете страница

Фабрика 

Автономия

 

Адрес: София, Бул. Тотлебен 34 (задната уличка до паркинга на Кауфланд)

Автономно социално пространство

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство в София. Свободно, защото заедно определяме правилата. Всеки участва в във вземането на решенията. Не търсим и не получаваме помощ от институции, партии, бизнес организации, фондации. Нямаме за цел да реализираме печалба, а разчитаме на доброволни дарения и самоорганизирана подкрепа. Отворени сме за всички, които искат да участват в този експеримент на самоорганизация и самоуправление, стига да споделят основните ни ценности и принципи.

Концерти и арт събития

През последните няколко години „Фабрика Автономия“ се превърна във важно средище за независима музика и изкуство в България. Всички събития  са без обявена цена за вход, а концертите са на свободно дарение изцяло за артистите.

Активизъм

Фабрика Автономия приютява най-различни автономни инициативи. Активистката работа може да е трудна, но е необходима част за изграждането на едно по-справедливо общество. Във Фабриката участват хора от различни активистки групи, но за да станеш част от колектива, не е нужно да си част от никоя друга група, стига да се съгласяваш с базовите ценности и принципи на основния колектив.

Aвтономия и пряка демокрация

Във Фабрика Автономия няма шефове. Няма формални или неформални лидери. Нашата най-висока инстанция е седмичната отворена среща: всеки вторник от 19:30 ч. На тези срещи координираме своята работа и обсъждаме всичко, свързано с функционирането на пространството. Всеки индивид или колектив, който организира събития, е автономен за себе си, но всяко предложение се обсъжда и одобрява на вторнишка среща. Никога не взимаме решения просто с гласуване, а винаги търсим решения, които са в полза на всички.