Материали

Курс “Икономикс за вменяеми”

 1. Част 1, 20.04.2017 г. (PowerPoint презентация)

 2. Част 2, 04.05.2017 г. (PowerPoint презентация)

 3. Част 3, 18.05.2017 г. (PowerPoint презентация)

 4. Част 4, 01.06.2017 г. (PowerPoint презентация)

 5. Част 5, 15.06.2017 г. (PowerPoint презентация)

 6. Част 6, 12.10.2017 г. (PowerPoint презентация)

 7. Част 7, 26.10.2017 г. (PowerPoint презентация)

 8. Част 8, 09.11.2017 г. (PowerPoint презентация)

 9. Част 9, 23.11.2017 г. (PowerPoint презентация)

 10. Част 10, 07.12.2017 г. (PowerPoint презентация)

 11. Част 11, 18.01.2018 г. (PowerPoint презентация)

 12. Част 12, 25.01.2018 г. (PowerPoint презентация)

 13. Част 13, 08.02.2018 г. (PowerPoint презентация)

 14. Част 14, 22.02.2018 г. (PowerPoint презентация)

Молим ви да имате предвид, че презентациите са само малка част от случилото се на курса. Те са основните пунктове, около който се структурира и изнася конкретната лекция/презентация/дискусия.

Езикови курсове

Все още няма налични материали…