Педагогическо начинание Little Tree: представяне

педагогигическо

English bellow Little Tree е либертарно обществено училище, което работи в Солун през последните 5 години. Събота, 18ти ноември, 17:30, Фабрика Автономия Освен функцията на училището, друга цел на “Little Tree” е да общува и да си сътрудничи в солидарност с други проекти, колективи и хора, които се интересуват от либерализирано, самоорганизирано образование или се противопоставят на обществената образователна система.

Прочети повече...