Пътища на автономията в 21 век

автономия

Днес терминът автономия може да бъде чут от социални движения, бунтовни общности и активистки колективи от целия свят. Той присъства в борбите за самоуправление, икономическа справедливост, политическо равенство, истинска демокрация, социална екология и много други. Какви са неговите корени? Каква е ролята на антиавторитарния колектив, демократичното участие, дерастежа, премахването на всяка форма на доминация на човек над човека и на

Прочети повече...

Свободни разговори за автономия

party-4

Този петък, 21.04.2017 г., от 19:00 простанството е отворено без планирани презентации, прожекции или дискусии, нито зададени теми. Разговорите са свободни и могат да бъдат както теоретични  – за идеите, принципите и ценностите, които споделяме; така и практически – за дейности, планиране на събития, бъдещи съвместни инициативи. Ако имате идея, елате да я споделите. Или просто да видите мястото, да се

Прочети повече...

Какво е социален център?

social-center-graphic

Социалните центрове са преди всичко общностни пространства. Те са сгради, които се използват за различни дейности, свързани помежду си от некомерсиалния си характер. За нас социален център означава автономно пространство, което може да предложи ресурси и услуги за изграждане на един по-добър свят. В него можем да се социализираме и да започнем различни проекти, възпитаващи общочовешки ценности на сътрудничество и взаимопомощ, така че да

Прочети повече...