Какво е солидарна и алтернативна търговия?

солидарна икономика

„Солидарната и алтернативна търговия” насърчава различен модел на разпространение на продукти, който има за цел не печалбата, а удовлетворяването на нашите нужди по различен начин. Ние го наричаме така, защото не е базиран на експлоатацията и анонимността, които характеризират конвенционалните търговски мрежи.

Този модел е основан от хоризонтални и човешки взаимоотношения, сътрудничество, доверие, обмяна, автономия.

Ние вярваме, че качеството на продуктите не е в пакетирането и рекламата. Зад тяхната цена и марка, съществуват историята, географията, пътешествието, което те правят докато достигнат до нас и разбира се хората: тези, които произвеждат, разпространяват и купуват.

В „солидарната и алтернативна търговия”, производителите разпространяват директно своите продукти на солидарни мрежи от доставчици и получават по-големи цени от тези, които пазара им дава. По този начин, те избягват посредниците и големите компании. Чрез това сътрудничество, те засилват своята автономия, своите производствени структури, с уважение към природата и подпомагат чрез структурни програми (здравни, образователни и т.н.) своите общности. Също така, се създават стабилни взаимоотношения на доверие между хората, които разпространяват и консумират техните продукти.

Производителите от тази мрежа използват екологични методи на производство, базирани на биоразнообразието. Продуктите, които те предлагат са биологични и на цени, които са достъпни за консуматора и в същото време са достатъчни за оцеляването на производителя. Това, както споменахме, се постига чрез избягване на търговците-посредници, които увеличават цените. Производството и разпространението се отнема от ръцете на големите конвенционални селскостопански индустрии и хранителни картели. С няколко думи, заобикаля се властта на големите корпорации и на държавата, които насърчават продукция, базирана на печалба, а не на нашите човешки и социални нужди.

Ние споделяме продукти от производители, които опитват заедно, чрез кооперативи или движения да променят своите животи в тежките условията на „беден Юг” и „богат Север”. Такива продукти са: сапатисткото кафе от Мексико, захар от „Безимотното движение” в Бразилия, какао от кооперативи в Боливия, чай от движението „Адиваси” в Индия и т.н. Също така, ние споделяме местни продукти, директно от кооперативи и фермери от България, които използват биологични методи на култивация.

Тези продукти, разбира се, не могат да бъдат намерени по рафтовете на супермаркетите. Те се разпространяват по развиваща се мрежа от хора и групи навсякъде по света. Всички участват в това усилие доброволно и са свързани от човешки взаимоотношения, а не от ролята на клиент.

Нашата цел е да приложим от днес някои от нашите идеи за света, за който мечтаем. Осъзнаваме, че силата, която носи мизерия и бедност в т.нар. „глобален Юг”, е същата тази, която опустошава и нашите животи. Принудени сме да посвещаваме все повече от времето си на несигурна работа, докато водим монотонна консумация на деградирали стоки и чувства. Все повече хора по света споделят едни и същи мисли и практики. Те ежедневно вземат икономическите дейности в свои ръце, създавайки солидарна икономика в самоорганизирани кооперативи, в мрежи на солидарна търговия и в наистина свободни и разменни пазари. Такива инициативи, дори и да не могат сами да заличат глада, експлоатацията и несправедливостта, ни показват, че реалността може да се промени!

Без патенти, посредници и експлоататори, нека заедно организираме нашата солидарна икономика.

За земеделие базирано на човечността и природата, а не на парите и интересите.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!

Други материали от нашия блог