Икономически алтернативи: Икономика на даровете на 20ти май

Икономика на даровете

Поредицата “Икономически алтернативи” на Фабрика Автономия и Живот след капитализма продължава този месец на 20ти май (понеделник) от 19:00.

Темата този път е: Икономика на даровете (Gift Economy)

➡️ Можем ли да извършваме икономически обмен без парична размяна, без бартер, кредити, дългове?
➡️ Възможно ли е да има икономически обмен, който не просто води до разпад на човешките връзки в обществото, ами напротив – насърчава задълбочаването им?
➡️ Ако красивата приказка за възникването на парите е лъжа (както модерната антропология вече е доказала), тогава как сме живяли стотици хиляди, дори милиони години преди появата им?

✔️ Тези и още много други въпроси ще дискутираме заедно на 20ти май от 19:00.

📌 Икономика на даровете е вид икономическа система, при която материалните блага (и услугите) се произвеждат и предоставят от един човек или група хора на друг човек или група без да се очаква някаква отплата сега или в бъдеще. Решението кога, на кого, в какво количество и какво точно да се подари се взема единствено от подаряващия. Този вид икономика, самостоятелно или в комбинация с други стопански практики, се разглежда от много антиавторитрни активисти като основно средство за осъществяване на стопанския живот в едно свободно общество.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!

Други материали от нашия блог