Гърция: самоорганизирани скуоти за бежанци или лагери?

бежанци

– English below –

1 октомври | 19:00 | Фабрика Автономия

Какво е скуот? Как и защо активисти помагат на бежанци и мигранти в Гърция? Имат ли военизираните лагери алтернатива? Какво можем да направим тук?

Нашият гост ще сподели опита си от първа ръка за някои примери на самоорганизирани жилища (скуоти) за бежанци и мигранти в Гърция. Подобни пространства са алтернатива на нарушаващите човешките права военизирани лагери.

След презентацията ще има отворена дискусия как този опит се вписва в българския контекст и какви възможностите за трансформиране на празни и изоставени пространства в социални и културни такива.

Вход свободен, както винаги

Събитието в социалните мрежи


Greece: Self-organized refugee squats vs military camps

Our guest will share his first hand experience with some examples of self-organized housing (squats) for refugees and migrants in Greece as an alternative to the human-rights violating military camps. As well as other self-organized solidarity initiatives, like sharing vegan food, for example.

We will have an open discussion about how this relates to the Bulgarian context and the possibilities of transforming empty and abandoned spaces into social and cultural spaces.

Free entrance / donations are welcome

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!

Други материали от нашия блог