Какви са исканията на ‘Жълтите жилетки’ във Франция?

Жълтите жилетки

Жълтите жилетки е движение, което няма ръководители или официален говорител – въпреки че политици от опозиционни партии се опитват да го отвлекат, но засега без успех. В стила, провокиран от въстанията на Арабската пролет в Тунис и Египет и Occupy Wall Street в САЩ, то е организирано по децентрализиран начин. Макар да няма доминираща идеология сред мнозинството демонстранти, тяхното послание

Прочети повече...

Принципи на автономния кооператив

coop

“Фабрика Автономия” подкрепя всеки автономен кооператив, който се нуждае от физическо място и друга помощ, която може да им бъде от полза. Под автономен кооператив разбираме всяка свободна асоциация между хора, които са обединени на доброволни начала с цел да срещнат своите общи икономически, социални и културни нужди или желания. Това могат да бъдат работнически, фермерски, потребителски, хранителни, родителски, ученически или други,

Прочети повече...

Какво е социален център?

social-center-graphic

Социалните центрове са преди всичко общностни пространства. Те са сгради, които се използват за различни дейности, свързани помежду си от некомерсиалния си характер. За нас социален център означава автономно пространство, което може да предложи ресурси и услуги за изграждане на един по-добър свят. В него можем да се социализираме и да започнем различни проекти, възпитаващи общочовешки ценности на сътрудничество и взаимопомощ, така че да

Прочети повече...