Принципи на автономния кооператив

coop

“Фабрика Автономия” подкрепя всеки автономен кооператив, който се нуждае от физическо място и друга помощ, която може да им бъде от полза. Под автономен кооператив разбираме всяка свободна асоциация между хора, които са обединени на доброволни начала с цел да срещнат своите общи икономически, социални и културни нужди или желания. Това могат да бъдат работнически, фермерски, потребителски, хранителни, родителски, ученически или други,

Прочети повече...

Какво е социален център?

social-center-graphic

Социалните центрове са преди всичко общностни пространства. Те са сгради, които се използват за различни дейности, свързани помежду си от некомерсиалния си характер. За нас социален център означава автономно пространство, което може да предложи ресурси и услуги за изграждане на един по-добър свят. В него можем да се социализираме и да започнем различни проекти, възпитаващи общочовешки ценности на сътрудничество и взаимопомощ, така че да

Прочети повече...

Какво е солидарна и алтернативна търговия?

солидарна икономика

„Солидарната и алтернативна търговия” насърчава различен модел на разпространение на продукти, който има за цел не печалбата, а удовлетворяването на нашите нужди по различен начин. Ние го наричаме така, защото не е базиран на експлоатацията и анонимността, които характеризират конвенционалните търговски мрежи. Този модел е основан от хоризонтални и човешки взаимоотношения, сътрудничество, доверие, обмяна, автономия. Ние вярваме, че качеството на

Прочети повече...