Икономиката, религия на 21-ви век

икономика

Всеки икономист би ви убедил, че икономиката е наука, но дали е така? Можем ли да поставим икономиката до физиката или биологията? Или пък икономиката е по-близо до религиите? И религията, и икономиката се интересуват от установяване на догма, а не от търсене на истината. И двете се градят на теория без да доказват вярността си. Докато, от друга страна,

Прочети повече...

Защо трябва да спрем войните, за да спрем екологичната криза

Войната не е просто разхищение на ресурси, които биха могли да се насочат към климатичните промени, но и сама по себе си е съществен причинител на екологична вреда, настоява Илейн Грейъм-Лей Превод на статията на Илейн Грейъм-Лей публикувана на 22 март т.г.: https://www.counterfire.org/articles/opinion/20224-why-stopping-wars-is-essential-for-stopping-climate-change Войната не се споменава достатъчно в популярните дискусии за причините за климатичните промени. Протоколът Киото от 1992

Прочети повече...

Key Areas for Surveillance and basic ways to protect ourselves

surveillance self-defense

Everyone using the internet leaves traces behind. There is up-to-date no way to achieve absolute security. It is however possible to protect ourselves from the most basic forms of surveillance. This paper is aimed at common internet users who are concerned about their right to privacy. So the suggestions here are still simple-to-use but cannot offer high-grade protection for those

Прочети повече...