Защо трябва да спрем войните, за да спрем екологичната криза

Войната не е просто разхищение на ресурси, които биха могли да се насочат към климатичните промени, но и сама по себе си е съществен причинител на екологична вреда, настоява Илейн Грейъм-Лей Превод на статията на Илейн Грейъм-Лей публикувана на 22 март т.г.: https://www.counterfire.org/articles/opinion/20224-why-stopping-wars-is-essential-for-stopping-climate-change Войната не се споменава достатъчно в популярните дискусии за причините за климатичните промени. Протоколът Киото от 1992

Прочети повече...

Key Areas for Surveillance and basic ways to protect ourselves

surveillance self-defense

Everyone using the internet leaves traces behind. There is up-to-date no way to achieve absolute security. It is however possible to protect ourselves from the most basic forms of surveillance. This paper is aimed at common internet users who are concerned about their right to privacy. So the suggestions here are still simple-to-use but cannot offer high-grade protection for those

Прочети повече...

Единствено промяна на системата е способна да спаси природата

Както знаем, системата ни убива. Политическата и икономическата система ни убиват. Тези системи имат имена, а за да ги преборим успешно трябва първо да ги назовем. Политическата система, коята позволява разпродажбата на общите блага, се нарича представителна демокрация. Икономическата система, която поставя частната печалба над природата, хората и живота като цяло, се нарича капитализъм. Три десетилетия неолибералният капитализъм ни се

Прочети повече...