Дейности

“Фабрика Автономия” предлага пространство за срещи на различни групи, организации и колективи с нестопанска цел, които са съгласни с принципите и ценностите на социалния център.

Ако участвате в група, която желае да използва пространството за свои дейности или да участва в някоя от дейностите на самия социален център, можете да се свържете с нас на contact@fabrika-avtonomia.org или да дойде на място в часовете, когато е отворено.