Дейности

Фабрика Автономия предлага пространство за срещи на различни групи, организации и колективи с нестопанска цел, които са съгласни с принципите и ценностите на социалния център.

фабрика автономия лого

Ако участвате в група, която желае да използва пространството за свои дейности или да участва в някоя от дейностите на самия социален център, можете да се свържете с нас на contact@fabrika-avtonomia.org или да дойде на място в часовете, когато е отворено.

Регулярните дейности, който поддържаме към момента са:

  1. Курсове по ритми и танци – всеки вторник и петък от 15:00 до 18:00 и всяка неделя от 14:00 до 17:00
  2. Критичен курс по икономикс – през четвъртък (следете “Събития” на сайта ни за точни дати)
  3. Свободна библиотека – ако желаете да вземете някоя книга, моля обърнете се към някой от колектива, за да се запишете

Всички дейности са абсолютно безплатни и некомерсиални, съгласно принципите и ценностите на Фабрика Автономия.