Дейности

Фабрика Автономия предлага пространство за срещи на различни групи, организации и колективи с нестопанска цел, които са съгласни с принципите и ценностите на социалния център.

фабрика автономия лого

Ако участвате в група, която желае да използва пространството за свои дейности или да участва в някоя от дейностите на самия социален център, можете да се свържете с нас на contact@fabrika-avtonomia.org или да дойде на място в часовете, когато е отворено.

Регулярните дейности, който поддържаме към момента са:

  1. курсове по френски език – всяка сряда от 19:00
  2. курсове по български език за чужденци – всяка събота от 16:30
  3. курсове по испански език – всяка неделя от 16:30
  4. критичен курс по икономикс – през четвъртък (следете “Събития” за точни дати)
  5. клуб по еклектичен феминизъм (КЕФ) – през четвъртък (следете “Събития” за точни дати)
  6. “безплатен пазар” (really really free market) за дрехи, играчки, книги
  7. свободна библиотека – ако желаете да вземете някоя книга, моля обърнете се към някой от колектива, за да се запишете

Всички дейности са абсолютно безплатни и некомерсиални, съгласно принципите и ценностите на Фабрика Автономия.